Skip to content

סוגי איזון של גלגלי שפיצים ומטרתם

איזון גלגלים באופנועים מתחלק לכמה סוגים:
1: איזון רדיאלי-איזון הדואג שטבור הגלגל (הנאבה) יהיה במרכז החישוק ולא קרוב לחישוק במקום מסויים ורחוק באחר. איזון זה מתבצע על גלגל ערום ללא צמיג. ללא איזון זה, קיימת האפשרות שהגלגל יקפץ על הכביש. הסטיה המותרת באיזון זה לאופנועי אנדורו ומוטוקרוס (לא אופנועי כביש ולא אדוונצ'רים) היא עד 2 מ"מ. באופנועים אחרים, לפי הוראות היצרן.
2: איזון אקסיאלי-איזון הדואג לבטל את זריקת הגלגל מצד לצד (שמיניות). איזון זה מתבצע על גלגל ערום ללא צמיג. מטרתו של איזון זה היא שהגלגל יסתובב בצורה עגולה ללא סטיות ימינה ושמאלה אשר משפיעות על יציבותו של האופנוע ואף גורמות לרעידות בכידון במהירויות שונות. גם פה הסטיה המותרת באיזון זה לאופנועי אנדורו ומוטוקרוס (לא אופנועי כביש ולא אדוונצ'רים) היא עד 2 מ"מ. באופנועים אחרים, לפי הוראות היצרן.
לפני איזון זה יש לקבוע את מידות האופסט של החישוק (מידות האופסט הן המידות שקובעות את מיקום הנאבה לעומת מיקום החישוק). יש נטייה לחשוב שהנאבה יושבת במרכז החישוק אולם דבר זה, בדרך כלל, אינו נכון. הנאבה יושבת במרכז החישוק רק בגלגלים קדמיים של אופנועים שלהם שני דיסקים מלפנים. בגלגלים אחוריים הנאבה תמיד תבלוט בצד גלגל השיניים כדי שהשרשרת לא תיגע בצמיג. בגלגלים קדמיים בדרך כלל הנאבה תבלוט בצד הדיסק. בדרך כלל לא תמצאו התייחסות למידות האופסט לא בסרטונים ביו-טיוב ולא בספרים שמלמדים איזון ואף לא בספרי המכונאי של יצרני האופנועים, אולם זוהי מידה קריטית ואי התייחסות אליה גורמת להרבה תקלות כגון שפשוף השרשרת בצמיג האחורי וכדומה.
לאחר האיזון הרדיאלי והאקסיאלי, חובה לסגור את הניפלים על השפיצים עם מד מומנט (טורקמטר) כדי שכולם יהיו מהודקים באופן שווה ולא יפתחו.
יש לבצע בדיקה תקופתית כל 1,000 ק"מ בקירוב. קודם ויזואלית ואז שמיעתית. יש לנגן על השפיצים עם כלי ממתכת. הצליל לא חייב להיות זהה בכולם אולם שפיץ מתוח ישמיע צליל חד ושפיץ רפוי ישמיע צליל עמום. זמזום יכול להיות אם שפיצים נוגעים זה בזה וזה טבעי. אם ישנם שפיצים רפויים יש לחזקם בלבד ולאחר מכן יש לבדוק אם הגלגל עדיין מאוזן. אם לא, יש לקחתו למומחה שיאזנו.
3: איזון משקל-איזון זה נעשה רק בסוף התהליך כאשר הגלגל מאוזן רדיאלית ואקסיאלית ומורכבים עליו הדיסק או הדיסקים, הדיסקית המשוננת של ה ABS (אם יש) ואף הצמיג. תפקידו של איזון זה לבטל את הנקודה הכבדה בגלגל ולדאוג שלא תהיה כזו. לדוגמה גם ברכב אצל הצמיגאי (הפנצ'רמכר) לאחר החלפת צמיג או תיקון תקר, מתבצע איזון משקל על גבי מכונה מיוחדת והצמיגאי מדביק משקולות על הגלגל מאותה הסיבה. גלגל שאינו מאוזן משקל יפתח רעידות במהירויות גבוהות ולכן אין איזון זה קריטי לאופנועים שאינם מגיעים למהירויות שכאלה. באופנועי מוטוקרוס לא עושים זאת כלל, באנדורו רק אם יש ממש רעידות במהירויות גבוהות ונשללה סיבה אחרת כגון חוסר איזון אקסיאלי. באופנועי אדוונצ'ר איזון זה נדרש תמיד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *