Skip to content

מאמרים מקצועיים

לחיצת המיסב למקומו

מתקן להכנסת מיסבים-בנייה עצמית

לפעמים אני נאלץ לחלוץ מיסבים מנאבה מסיבות שונות. אם זה כדי להחליף מיסבים מקולקלים בחדשים ואם זה כדי לשלוח נאבה לאנודייז. הנאבה חייבת להיות מרוקנת מכל מתכת שאינה אלומיניום ומיסבים הם כידוע מפלדה. חולצי מיסבים, קל מאד להשיג. ניתן להזמין ב ebay או ב aliexpress.   הבעיה היא הפוכה, איך מכניסים את המיסבים בחזרה לנאבה. הדרך המקובלת היא בעזרת מכבש הידראולי או עם פטיש ובוקסה. בדרך זו יש כמה בעיות. הבוקסות לא תמיד במידה מתאימה, ועם פטיש אתה לא תמיד מרגיש מתי המיסב הגיע למדרגה שאמורה לעצור אותו. גם עם מכבש אין תמיד אינדיקציה מתי הגעת לסוף הדרך. קיבלתי לעבודה

המשך קריאה »