Skip to content

הכנת גלגל לעבודה

הכנת גלגל לעבודה

מכיוון שאין לי מוסך, לא ניתן להביא לי אופנוע לעבודה אלא גלגלים בלבד.

 

הגלגל צריך להיות נקי בצורה סבירה. גלגל מרוח בשמן או מלא בבוץ לא יתקבל לעבודה.

אני לא עובד על חלקים שרותכו, נסדקו או נשברו, כגון נאבות או חישוקים, אלא כדי להחליפם.

היה והתגלה חלק סדוק או שבור במהלך העבודה, אני עוצר ומתקשר לבעל האופנוע כדי לקבל את אישורו להחלפה ורק אז ממשיך. והיה ולא התקבל אישור כזה, החלקים יוחזרו לבעל האופנוע כמות שהם.

 

גלגלים יש להביא עם שני הספייסרים שבין הנאבה למזלג.

 

אפשר להביא גלגל שמורכב עליו צמיג בתנאי שיש בו פנימית בלבד- ללא מוס או טיוביליס. הצמיג יפורק, יורכב או גם וגם- בתוספת תשלום.

 

אין צורך לפרק מהנאבה את הדיסק או גלגל השיניים.

מחירון לדוגמא:

מחירי חישוקי EXCEL:

* המחיר המופיע במחירון הוא להערכה כללית בלבד.
 המחיר המחייב יינתן בהצעת מחיר טלפונית או כתובה.