Skip to content

מאמרים מקצועיים

החלפת מיסבי גלגלים באופנועי שטח

החלפת מיסבי גלגלים באופנועי שטח

  מדי פעם, אנחנו נאלצים להחליף מיסבים בנאבות של גלגלי אופנועי השטח שלנו. ישנן כמה סיבות לכך שיש צורך להחליפם. • בלאי משימוש-המיסב כבר חופשי, ואין אנו רוצים לחכות שיתפרק ועל כן נחליפהו קודם לכך. כשהמיסב חופשי, האופנוע מרגיש לא יציב ולפעמים אף נוסע בשמיניות. הדרך לבדוק מיסב חופשי היא להרים את הגלגל באוויר, לתפוש משני קצותיו ולטלטל את הגלגל מצד לצד. אם מורגש חופש בציר הגלגל, יש להחליף את המיסבים. במקרים נדירים יותר, הציר יישאר במקום אבל יהיה חופש בין הנאבה (טבור הגלגל או לב הגלגל) לחישוק. במקרה כזה, חייבים להחליף את כל השפיצים כי הם השתחררו או נשברו

המשך קריאה »
לחיצת המיסב למקומו

מתקן להכנסת מיסבים-בנייה עצמית

לפעמים אני נאלץ לחלוץ מיסבים מנאבה מסיבות שונות. אם זה כדי להחליף מיסבים מקולקלים בחדשים ואם זה כדי לשלוח נאבה לאנודייז. הנאבה חייבת להיות מרוקנת מכל מתכת שאינה אלומיניום ומיסבים הם כידוע מפלדה. חולצי מיסבים, קל מאד להשיג. ניתן להזמין ב ebay או ב aliexpress.   הבעיה היא הפוכה, איך מכניסים את המיסבים בחזרה לנאבה. הדרך המקובלת היא בעזרת מכבש הידראולי או עם פטיש ובוקסה. בדרך זו יש כמה בעיות. הבוקסות לא תמיד במידה מתאימה, ועם פטיש אתה לא תמיד מרגיש מתי המיסב הגיע למדרגה שאמורה לעצור אותו. גם עם מכבש אין תמיד אינדיקציה מתי הגעת לסוף הדרך. קיבלתי לעבודה

המשך קריאה »